Den var i utgangspunktet et prøveprosjekt, nærmere bestemt en aktivitetsgruppe for barn og unge med variert trening, lek og gøy ispedt enkle selvforsvarsmetoder. Etter hvert som den hadde holdt på en stund, ble det ønske om å registrere seg i Norges Idrettsforbund. Da en manglet direkte tilknytting til spesifikk idrett, falt valget på TKD da en av gruppens grunnleggere , Lasse Lerum, hadde bakgrunn og erfaring fra dette. Oktober 2008 ble det holdt offisielt stiftelsesmøte og Januar 2009 startet en opp med ren TKD trening. Vi var tidlig i kontakt med Master Morten Sunnset Larsen ved Skedsmo Tan Gun Tae Kwon Do og knyttet oss under samarbeidsparaplyen Tae Kwon Do Alliance Norway (TAN) i forhold til pensum og organisering.

Det har siden vært et stødig gjennomsnittlig medlemstall på både store og små i den lille Sunnfjordsbygda på Vestlandet. Opp igjennom årene har vi med dugnad og stønadspenger ordnet med flettematter til hele gymsalen vi trener. I senere tid har vi og fått oss et mindre ekstralokale; gymsalen på en nedlagt skole som ligger i nabokommunen. Denne har vi også ordnet flettematter i samt anskaffet oss mye variert utstyr. Sommeren 2016 graderte hovedinstruktør Lasse Lerum seg opp til 4 DAN som i TKD verdens tituleres som en Master-grad.

Vi har fra starten av, og er i pr. i dag, fremdeles registrert i WT-Seksjonen i Norges Kampsportforbund og er et særidrettslag i Norges Idrettsforbund. Vi har kompetente instruktører som er offisielt godkjent gjennom Norges Kampsportforbund. Vi har vært med å bygge opp og trener fremdeles pensum under samarbeidsparaplyen Tae Kwon Do Alliance Norway.