Den var i utgangspunktet et prøveprosjekt, nærmere bestemt en aktivitetsgruppe for barn og unge med variert trening, lek og gøy i spedt basic selvforvar. Etter hvert som den hadde holdt på en stund, ble det ønske om å registrere seg i Norges Idrettsforbund. Da en mangla direkte tilknyttning til idrett, falt valget på TKD siden en av grunnleggerene av gruppen, Lasse Lerum, hadde bakgrunn og erfaring fra dette.

Offisielt stiftelsemøte ble holt i Oktober 2008 og Januar 2009 startett en opp med ren TKD trening. Vi var tidlig i kontakt med Master Morten Sunnset Larsen ved Skedsmo Tan Gun Tae Kwon Do i forhold til pensum og organisering. Vi samarbeider fortsatt tett og har med han som primus motor og flere klubber bygd opp en unik samarbeidsparaply - Taekwondo Alliance Norway (også kjent som TAN). 


Det har siden offisiell klubbstart vært et stødig gjennomsnittlig medlemstall på 25 elever, både store og små
i denne lille Sunnfjordsbygda på Vestlandet. Vevring ligger i Naustdal Kommune og har rundt 100 husstander. Opp gjennom åra har vi, på dugnad og stønadspenger ordnet med flettematter til hele gymsalen vi trener i. I senere tid har vi  og fått oss et mindre ekstralokale; gymsalen på en nedlagt skole som ligger i nabokommunen.